Hanes Lleol

Taith Gerdded ar hyd Lon Rallt

Ar fore Dydd Mercher 15fed Fai daeth nifer ohnonom i Hen Gapel i ddechrau ar taith gerdded. Cawsom ein tywys gan Lucy i fyny Lon Rallt mor bell a “Byd y Rhedyn”. Amcan y daith oedd i ddysgu am y planhigion a’r llysiau cyffredin sydd ar gael yn y cloddiau, y gallwn eu fwyta a’u

Taith Gerdded ar hyd Lon Rallt Read More »

Taith Gerdded ar hyd Lon Fudur

Ar ddydd Mercher 3ydd Hydref, Ymunodd nifer o drigolion Pentir mewn taith gerdded fyr i grwydro llwybrau lleol. Roedd y tywydd yn braf fond braidd yn oeraidd a gwyntog, pan ddechreuodd pedwar ohonom allan o sgwâr Pentir tuag at eglwys St Cedol. Yna mi ymchwilion y fynwent. Mae parth i’r gorllewin o’r eglwys sydd wedi

Taith Gerdded ar hyd Lon Fudur Read More »