Hanes Lleol

Hanes Lleol

Oes gennych unrhyw wybodaeth am hanes lleol yr hoffwch ei gyfrannu i’r wefan? Os oes, yna cysylltwch â’r gwefeistr.

Cerdded Lôn Plas efo Cynrig Hughes

Taith gerdded leol hanesyddol lawr Lôn Plas i ymweld â safleoedd sy’n gysylltiedig â Phlas Pentir. Mae’r daith yn cychwyn o Gapel Peniel, Rhiwlas (ger yr ysgol) am 6.30 ddydd Iau, 25 Gorffennaf, gan orffen wrth Eglwys Sant Cedol.

Pont reilffordd Glasinfryn

Taith Tywys yn Glasinfryn

Bydd Gareth Roberts yn tywys taith gerdded, gan sôn am hanes lleol, am 2:00yp ar Ddydd Gwener 14 Gorffennaf. Cychwyn yn ystad Bro Infryn, Glasinfryn LL57 4UR.

Old maps Pentir

Mapiau 1925 o Bentir

Oherwydd maint y delweddau, nid oes modd dangos mapiau gyda’r manylder uchaf isod. Os ydych am gael copïau o fersiynau mwy manwl yna cysylltwch ag Iwan Thomas neu Wyn James, neu’r gwefeistr.

Taith Gerdded ar hyd Lon Rallt

Ar fore Dydd Mercher 15fed Fai daeth nifer ohnonom i Hen Gapel i ddechrau ar taith gerdded. Cawsom ein tywys gan Lucy i fyny Lon Rallt mor bell a “Byd y Rhedyn”. Amcan y daith oedd i ddysgu am y planhigion a’r llysiau cyffredin sydd ar gael yn y cloddiau, y gallwn eu fwyta a’u …

Taith Gerdded ar hyd Lon Rallt Read More »

Taith Gerdded ar hyd Lon Rallt

Ar fore dydd Mawrth gwlyb (13eg Dachwedd) aeth tri ohonom ag un ci o Ryd y Groes, heibio’r Ficerdy ac i fyny Lon Rallt. Ar ôl ymuno a Lon Sling (Clwt Rhywiog), arhosom i edrych ar y cytiau crwn o’r Oes Haearn yn y cae i’r Gorllewin. Yna ymlaen i Garreg Fedwen, lle y bu’r …

Taith Gerdded ar hyd Lon Rallt Read More »

Taith Gerdded ar hyd Lon Fudur

Ar ddydd Mercher 3ydd Hydref, Ymunodd nifer o drigolion Pentir mewn taith gerdded fyr i grwydro llwybrau lleol. Roedd y tywydd yn braf fond braidd yn oeraidd a gwyntog, pan ddechreuodd pedwar ohonom allan o sgwâr Pentir tuag at eglwys St Cedol. Yna mi ymchwilion y fynwent. Mae parth i’r gorllewin o’r eglwys sydd wedi …

Taith Gerdded ar hyd Lon Fudur Read More »

Crwydro Llwybrau Pentir

Byddwn yn ceisio trefnu taith cerdded ar hyd llwybrau lleol Pentir pob rhyw bythefnos, er mwyn rhoi cyfle i ni drafod a nodi ein hanes lleol, a’r bywyd gwyllt a’r natur o’n hamgylch. Mae gan bawb yn ein cymuned wybodaeth a phrofiad cyffredinol a phenodol sydd o ddiddordeb i bawb ac mi allwn ddysgu tipyn …

Crwydro Llwybrau Pentir Read More »