Crwydro Llwybrau Pentir

Byddwn yn ceisio trefnu taith cerdded ar hyd llwybrau lleol Pentir pob rhyw bythefnos, er mwyn rhoi cyfle i ni drafod a nodi ein hanes lleol, a’r bywyd gwyllt a’r natur o’n hamgylch. Mae gan bawb yn ein cymuned wybodaeth a phrofiad cyffredinol a phenodol sydd o ddiddordeb i bawb ac mi allwn ddysgu tipyn […]

Crwydro Llwybrau Pentir Read More »