Cerdded Lôn Plas efo Cynrig Hughes

Taith gerdded leol hanesyddol lawr Lôn Plas i ymweld â safleoedd sy’n gysylltiedig â Phlas Pentir. Mae’r daith yn cychwyn o Gapel Peniel, Rhiwlas (ger yr ysgol) am 6.30 ddydd Iau, 25 Gorffennaf, gan orffen wrth Eglwys Sant Cedol.