Ras Hwyl

Ras Moelyci

Diolch yn fawr iawn i bawb a fynychodd y Ras Moelyci cyntaf ar ddydd Sadwrn 3ydd Chwefror ac am y rhoddion hael niferus i’r achos. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a chodwyd £634.50 i Ysbyty Masanga yn Sierra Leone. Os hoffech dderbyn cylchlythyrau chwe-misol am waith yr elusen yna gallwch gofrestru ar y wefan […]

Ras Moelyci Read More »

Ras Hwyl 2023

Amseroedd Râs Hŵyl Pentir Diolch o galon i bawb gymeroedd rhan yn Râs Hŵyl Pentir 2023 neithiwr – y rhedwyr ac y gwirfoddolwyr! Dyma’r ddolen ar gyfer y canlyniadau. Dyma ddolen ar gyfer lluniau o Râs Hŵyl Pentir ar y 12fed o Orffennaf. Cymerwyd rhain gan Thomas Owen o thomasowensports. Atgynhyrchwyd trwy garedigrwydd Thomas Owen.

Ras Hwyl 2023 Read More »

Defibrillator installation

Diffibriliwr wedi ei osod!

Yn dilyn digwyddiadau llwyddiannus yn y pentref i godi arian, sef y Ras Hwyl a’r cyngerdd yn yr Eglwys, a derbyn nawdd gan gynllun Awards for All, prynwyd a gosodwyd diffibriliwr yn yr hen giosg ffôn cyferbyn a Thafarn y Faenol ym Mhentir. Ymgymerodd nifer o aelodau’r gymuned a’r gwaith o osod drws newydd, atgyweirio’r

Diffibriliwr wedi ei osod! Read More »

Ras Hwyl

Lluniau o’r Ras Hwyl ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Mae hwn yn ddigwyddiad i godi arian tuag at defibrillator CPAD, wedi ei leoli yn y ciosg ffôn cyferbyn a Thafarn y Faenol. Bydd y Ras Hwyl yn digwydd ar Ddydd Mawrth 11 Gorffennaf am 7yh, gyda chofrestri a man rheoli’r ras wrth y dafarn, LL57

Ras Hwyl Read More »