Ras Hwyl

Defibrillator installation

Diffibriliwr wedi ei osod!

Yn dilyn digwyddiadau llwyddiannus yn y pentref i godi arian, sef y Ras Hwyl a’r cyngerdd yn yr Eglwys, a derbyn nawdd gan gynllun Awards for All, prynwyd a gosodwyd diffibriliwr yn yr hen giosg ffôn cyferbyn a Thafarn y Faenol ym Mhentir. Ymgymerodd nifer o aelodau’r gymuned a’r gwaith o osod drws newydd, atgyweirio’r …

Diffibriliwr wedi ei osod! Read More »

Ras Hwyl

Lluniau o’r Ras Hwyl ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Mae hwn yn ddigwyddiad i godi arian tuag at defibrillator CPAD, wedi ei leoli yn y ciosg ffôn cyferbyn a Thafarn y Faenol. Bydd y Ras Hwyl yn digwydd ar Ddydd Mawrth 11 Gorffennaf am 7yh, gyda chofrestri a man rheoli’r ras wrth y dafarn, LL57 …

Ras Hwyl Read More »