Cyflwyno Sieciau i gynllun diffibriliwr Rhiwlas ac ysgol Rhiwlas

Cyflwynwyd sieciau am £100 gan Parchu Pentir yn ddiweddar i Mr Elfyn Jones-Roberts o gynllun diffibriliwr Rhiwlas, a hefyd i Mr Iwan Davies, pennaeth Ysgol Rhiwlas.