Ras Moelyci

Diolch yn fawr iawn i bawb a fynychodd y Ras Moelyci cyntaf ar ddydd Sadwrn 3ydd Chwefror ac am y rhoddion hael niferus i’r achos. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a chodwyd £634.50 i Ysbyty Masanga yn Sierra Leone. Os hoffech dderbyn cylchlythyrau chwe-misol am waith yr elusen yna gallwch gofrestru ar y wefan yma: https://www.masangauk.co.uk/

Cofion Gorau

Patrick Eaton a Becky Davy