Tacluso

Mi wnaeth cryw o wirfoddolwyr Parchu Pentir tacluso’r bocs blodau wrth ymyl y safle bws, ger y dafarn. Yn anffodus roedd y bocs wedi pydru, felly rydym yn edrych am un newydd. Glanhawyd y safle bws a’r diffibriliwr (yn yr hen focs teleffon).