Casglu Sbwriel ym Mhentir

Daeth criw o wyth at eu gilydd i gasglu sbwriel ym Mhentir heddiw, gan lwyddo i lenwi 10 bag sbwriel.