Cinio Mawr 2018!

23 Mehefin 2018 am 13:00, ger sgwâr Pentir.

Croeso i bawb – dewch a’ch bwyd a diod ac ymunwch a’ch cymdogion am bnawn o hamdden a hwyl.