Cinio Mawr

Cinio Mawr 2018!

23 Mehefin 2018 am 13:00, ger sgwâr Pentir. Croeso i bawb – dewch a’ch bwyd a diod ac ymunwch a’ch cymdogion am bnawn o hamdden a hwyl.

Cinio Mawr 2017

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin. Lleolwyd y pryd ar yr hen ffordd, cyfagos i’r coed ffrwythau sydd wedi eu gosod mewn bocsys pren. Dyma luniau o’r parotoadau gogyfer y pryd, a’r wledd ei hun. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]