Clirio chwyn o nant yn Rhyd-y-groes a thaith natur

Ymunwch â ni i glirio’r nant ger bythynnod Rhyd-y-Groes o chwyn cegiden (“hemlock”). Dewch â “loppers”, “secateurs” ac esgidiau glaw.

Wedyn byddwn yn cerdded i bwll Tan-y-Foel i astudio’r cynefin.