Dolydd Blodau Gwylltion

Mae’r llun yn dangos Sarah Collick o Dîm Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol Cyngor Gwynedd yn gosod planhigion mewn ardal oedd wedi’i hau o’r blaen gyda hadau blodau gwyllt.

Mae planhigion y plwg yn bennaf yn gribell felen ond hefyd melyn yr hwyr, ffacbys, meillionen, pig yr ganran a llygad y dydd.

Cawson nhw eu dyfrio i mewn a’r diwrnod wedyn roedd hi’n bwrw glaw, felly mae nhw wedi cael dechrau da.

Poster sydd wedi ei osod i annog pobl i beidio â thorri gwair yn y man sydd wedi’i blannu.