Gwyliwch yr Aderyn!

Rydym wedi clywed adroddiadau bod y Bwncath lleol wedi ymosod a sawl rhedwr a beiciwr. Mae’n ymddangos bod hyn yn digwydd ar hyd lôn o Bont y Felin i’r is-orsaf trydan. Mae’r Bwncath, sy’n rhywogaeth a warchodir,  efallai yn amddiffyn ei gymer a / rhai ifanc mewn coeden gyfagos. Dim ond yn ystod y cyfnod nythu bydd yr ymddygiad hwn yn parhau fel arfer. Efallai bod y digwyddiadau’n fwy amlwg oherwydd y cynnydd yn y niferoedd sy’n defnyddio’r lôn i gerdded ac i redeg ar yr adeg hon. Fodd bynnag, efallai y byddai’n syniad da dewis tro cerdded/rhedeg  gwahanol am y tro.