Cinio Mawr 2017

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ar Ddydd Sadwrn 24 Mehefin. Lleolwyd y pryd ar yr hen ffordd, cyfagos i’r coed ffrwythau sydd wedi eu gosod mewn bocsys pren.

Dyma luniau o’r parotoadau gogyfer y pryd, a’r wledd ei hun.