Llyffantod Pentir

Achubwyd dros 800 o lyffantod o’r ffyrdd sy’n arwain at lyn Tal-y-Foel, gan amryw o drigolion Pentir, dros yr wythnosau diwethaf, gyda cymorth John Harold ac eraill o Ganolfan Amgylcheddol Moelyci. Diolch i Andy Williams am y lluniau o rai a achubwyd.

Llyffant / Toad PentirLlyffant / Toad PentirLlyffant / Toad Llyn Tal-y-Foel Lake, PentirLlyffant / Toad Pentir