Cyngerdd yn Eglwys Sant Cedol

Perfformiodd talent lleol rhyfeddol yn Eglwys Sant Cedol ym Mhentir ar Ddydd Iau 6ed Gorffennaf 2017:

Hannah Willwood – Cantores a chyfansoddwraig o Lanberis gyda cherddoriaeth yn tarddu o ddylanwadau gwerin/”indie”/enaid
Martin Daws – Bardd Llafar – yn darllen o’i gasgliad nodedig o farddoniaeth am Ogledd Cymru – “Geiriau Gogs”
Vrï – triawd llinynnau unigryw yn cyfuno egni sesiwn tafarn swnllyd gyda steil ac urddas pedwarawd llinynnau o Fienna

Arian a godwyd i gyd at gronfa diffibriliwr Pentir.

Lluniau o’r Cyngerdd