Parchu Pentir

Taith Natur, Pentir

Cyfarfu chwech ohonom â’n hesgidiau cerdded a’n dillad glaw ymlaen. Cychwynasom i lawr Lôn Fudur, drwy’r coed, dros y caeau ac ar hyd y llwybrau troed sydd wedi’u ffinio gan wrychoedd toreithiog. Roedd yn weddol sych dan draed ond yn ysbeidiol yn bwrw glaw man. Clywsom amrywiaeth o adar gan gynnwys y ji-binc, y siff-siaff, […]

Taith Natur, Pentir Read More »

Dolydd Blodau Gwylltion

Mae’r llun yn dangos Sarah Collick o Dîm Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol Cyngor Gwynedd yn gosod planhigion mewn ardal oedd wedi’i hau o’r blaen gyda hadau blodau gwyllt. Mae planhigion y plwg yn bennaf yn gribell felen ond hefyd melyn yr hwyr, ffacbys, meillionen, pig yr ganran a llygad y dydd. Cawson nhw eu dyfrio

Dolydd Blodau Gwylltion Read More »