Dôl blodau gwyllt

Mae darn hirsgwar o’r llecyn porfa o flaen teras Hen Gapel wedi’i baratoi a’i hau fel dôl blodau gwyllt. Mae parth y ddôl wedi’i hamlinellu â baneri amlwg, conau a ffyn coed, er mwyn annog pobl i beidio â pharcio ar ddamwain, gyrru drosodd neu torri’r gwair.

Croesi bysedd am ddôl fendigedig yn llawn bywyd gwyllt.