Calendr Adfent

Calendr 2023

Calendr 2021

Calendr 2020

Calendr 2019

Calendr Adfent

Mae’r Nadolig yn prysur ddyfod a byddwn yn dathlu pob diwrnod gyda ffenest wedi ei addurno yn naill ai Pentir neu Rhyd-y-Groes. Pob noson bydd ffenest newydd, wedi ei addurno gydag addurniadau gaeaf / Nadoligaidd, yn cael ei goleuo ac yn parhau wedi ei goleuo trwy gydol yr adeg hyd at Ddydd Nadolig.

Gweler isod trefn ymddangosiad y ffenestri. Os gwelwch yn dda dewch i roi cip olwg, a dewch drachefn dros yr wythnosau nesaf pan fydd yna ragor i’w weld. Plîs dywedwch wrth aelodau’r teulu a ffrindiau i ddod draw i weld y ffenestri a rhannwch dudalen we’r Calendr gydag eraill.

Dyddiad Pwy Ymhle Cliwiau:
1 Michelle Tŷ’r Eglwys Wrth ymyl Tafarn y Faenol, ffenestri uwchlaw’r maes parcio
2 Tafarn y Faenol Tafarn y Faenol  
3 Jên Carreg Nant Tŷ olaf ond un ar y llwybr o Bentir i Ryd-y-Groes
4 Brent Craigfryn Cyferbyn â Thŷ’r Eglwys, arwydd ar werth yn yr ardd
5 Carolien Bryn Meddyg Cyferbyn a Thafarn y Faenol, dau dŷ o’r Gwely a Brecwast
6 Kat Bryn Awel Cyferbyn â Thŷ’r Eglwys, y tŷ olaf cyn yr eglwys
7 Linda 6/7 Rhyd-y-Groes Bwthyn canolig yn Rhyd-y-Groes
8 Brian 8 Rhyd-y-Groes Agos i ben deheuol (chwith) Rhyd-Y-Groes
9 Linda 6/7 Rhyd-y-Groes Bwthyn canolig yn Rhyd-y-Groes
10 Brent Craigfryn Cyferbyn â Thŷ’r Eglwys, arwydd ar werth yn yr ardd
11 Michelle Tŷ’r Eglwys Tŷ gwyn wrth ymyl Tafarn y Faenol
12 Siân Tŷ Uchaf Tŷ wedi ei osod yn ôl wrth ymyl Bryn Meddyg, cyferbyn a’r dafarn
13 Gary and John Tan Rallt Ar y ffordd allan o Ryd-y-Groes tuag at y ficerdy, yr ail dŷ
14 Gary and John Tan Rallt Ar y ffordd allan o Ryd-y-Groes tuag at y ficerdy, yr ail dŷ
15 Carolien Bryn Meddyg Cyferbyn a Thafarn y Faenol, dau dŷ ymhellach o’r Gwely a Brecwast
16 Kat Bryn Awel Cyferbyn â Thŷ’r Eglwys, y tŷ olaf cyn yr eglwys
17 Michelle Tŷ’r Eglwys Tŷ gwyn wrth ymyl Tafarn y Faenol
18 Lisa 2 Rhyd-y-Groes Yr ail bwthyn o ben ogleddol (dde) Rhyd-y-Groes
19 Brent Craigfryn Cyferbyn â Thŷ’r Eglwys, arwydd ar werth yn yr ardd
20 Linda 6/7 Rhyd-y-Groes Bwthyn canolig yn Rhyd-y-Groes
21 Gary and John Tan Rallt Ar y ffordd allan o Ryd-y-Groes tuag at y ficerdy, yr ail dŷ
22 Lisa 2 Rhyd-y-Groes Yr ail bwthyn o ben ogleddol (dde) Rhyd-y-Groes
23 Michelle Tŷ’r Eglwys Tŷ gwyn wrth ymyl Tafarn y Faenol
24 Linda 6/7 Rhyd-y-Groes Bwthyn canolig yn Rhyd-y-Groes