Calendr 2019

Advent Calendar

Calendr Adfent

Mae’r Nadolig yn prysur ddyfod a byddwn yn dathlu pob diwrnod gyda ffenest wedi ei addurno yn naill ai Pentir neu Rhyd-y-Groes. Pob noson bydd ffenest newydd, wedi ei addurno gydag addurniadau gaeaf / Nadoligaidd, yn cael ei goleuo ac yn parhau wedi ei goleuo trwy gydol yr adeg hyd at Ddydd Nadolig.