Plannu Bylbiau Cennyn Pedr a Blodau

Ar ddydd Sul 16 Hydref plannwyd dwy fag o fylbiau cennin Pedr gan bedwar o wirfoddolwyr wrth ymyl cyffordd Tafarn y Faenol o’r A4244. Plannwyd blodau wrth ymyl y safle bws yn ogystal. Gobeithio bydd yna sbloets o liw yn y Gwanwyn!

Plannu bylbiau cennin PedrPlannu bylbiau cennin PedrPlannu amrywiaeth o flodau