Coranafeirws

Amseroedd agor Swyddfa Bost Garej Beran

Mae amseroedd agor Swyddfa Bost Garej Beran, ger Deiniolen, wedi newid. Maent bellach ar agor o 9:00 tan 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9:00 tan 14:00 ar Sadyrnau, ac ynghau ar y Sul.