Coeden Nadolig

Diolch yn fawr i’r Cyngor Cymuned am osod coeden Nadolig ym Mhentir ger gyffordd y dafarn. Hyfryd!