Newyddion Pentir  

Defibrillator installation

Diffibriliwr wedi ei osod!

Yn dilyn digwyddiadau llwyddiannus yn y pentref i godi arian, sef y Ras Hwyl a’r cyngerdd yn yr Eglwys, a derbyn nawdd gan gynllun Awards for All, prynwyd a gosodwyd diffibriliwr yn yr hen...

Ras Hwyl

Cynhaliwyd Ras Hwyl dros 4.5 cilomedr ar Ddydd Mawrth 11 Gorffennaf i godi arian tuag at defibrillator CPAD, wedi ei leoli yn y ciosg ffôn cyferbyn a Thafarn y Faenol.

Cyngerdd yn Eglwys Sant Cedol

Perfformiodd talent lleol rhyfeddol yn Eglwys Sant Cedol ym Mhentir ar Ddydd Iau 6ed Gorffennaf 2017: Hannah Willwood – Cantores a chyfansoddwraig o Lanberis gyda cherddoriaeth yn tarddu o ddylanwadau gwerin/”indie”/enaid Martin Daws –...